Bình Dương: Lộ trình thành lập thành phố Tân Uyên và Bến Cát

Thường trực Tỉnh ủy vừa thống nhất chủ trương xây dựng đề án thành lập 2 thành phố Bến Cát và Tân Uyên trực thuộc tỉnh. TX.Bến Cát và TX.Tân Uyên đã nhanh chóng có kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng đề án để trình các cấp, dự kiến sẽ hoàn thành các bước trong quý I-2022.

Tân Uyên đủ lực

Ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND TX.Tân Uyên cho rằng, việc TX.Tân Uyên được Tỉnh ủy thống nhất chủ trương xây dựng Đề án thành lập TP.Tân Uyên là cơ sở để thị xã tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch chung TX.Tân Uyên đến năm 2040 cũng như thu hút các dự án đầu tư để mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đô thị và hiệu quả quản lý. Đồng thời để định hướng đầu tư và phát triển bảo đảm tính bền vững, phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2025. Đó cũng là điều kiện cần để nâng loại đô thị đạt tiêu chí loại II trước năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX.Tân Uyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở chủ trương của Tỉnh ủy, TX.Tân Uyên sẽ sớm tiến hành lập kế hoạch xây dựng Đề án thành lập TP.Tân Uyên thuộc tỉnh; tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng đề án trình các cấp và trình Chính phủ thông qua, dự kiến sẽ hoàn thành các bước trong quý I-2022.

TX.Bến Cát và TX.Tân Uyên đang nhanh chóng triển khai lập đề án thành lập thành phố. Trong ảnh: Hạ tầng đô thị Tân Uyên được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại

Việc xây dựng đồng bộ hạ tầng cơ sở tạo thuận lợi cho việc thu hút đầu tư, làm động lực để phát triển kinh tế - xã hội TX.Tân Uyên nói riêng và cho cả tỉnh. Bên cạnh đó, ngày 1-2-2020, các phường Vĩnh Tân, Hội Nghĩa, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp đã đi vào hoạt động theo Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH14 ngày 10-1-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Với quá trình tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng từ khi được công nhận là đô thị loại III, đến nay TX.Tân Uyên đã đạt nhiều thành tựu. Hệ thống công trình hạ tầng và xử lý vệ sinh môi trường được tập trung đầu tư xây dựng, trong đó chú trọng ưu tiên cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống giao thông đô thị. Các tuyến đường đối ngoại kết nối thị xã với các tuyến đường quốc gia, hệ thống cấp nước, thoát nước, công trình xử lý nước thải, rác thải, điện chiếu sáng, không gian công cộng, công viên dọc sông Đồng Nai được đầu tư, góp phần thu hút đầu tư phát triển dịch vụ - thương mại, công nghiệp, tạo thu nhập và giải quyết việc làm cho số lượng lớn lực lượng lao động của thị xã và khu vực lân cận.

Ông Đoàn Hồng Tươi cho biết, theo định hướng phát triển đô thị của tỉnh, trong giai đoạn 2020-2025, Tân Uyên tiếp tục là đô thị công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. Đô thị Tân Uyên có vị trí trung tâm nối liền các TP. Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, TX.Bến Cát và các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo. Trong giai đoạn 2021-2025, thị xã khẩn trương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Tân Uyên đến năm 2040. Lập và điều chỉnh quy hoạch phân khu chức năng các phường, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các xã phù hợp với các quy hoạch chuyên ngành khác, gắn với các không gian đô thị tập trung, đô thị thông minh. Đặc biệt là ưu tiên đến quy hoạch hệ thống giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và sự kết nối vùng, liên vùng. Bên cạnh đó, tập trung huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, chỉnh trang đô thị theo khung quy hoạch làm động lực cho sự phát triển. Tiếp tục mời gọi đầu tư phát triển các loại hình thương mại - dịch vụ và hình thành các khu vực phát triển đô thị. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình số 03-CTr/TU ngày 22- 6-2020 của Thị ủy Tân Uyên về việc xây dựng TX.Tân Uyên đạt đô thị loại II trước năm 2025 và phát triển theo hướng đô thị thông minh.

Bến Cát xứng tầm

Theo ông Nguyễn Trọng Ân, Chủ tịch UBND TX.Bến Cát, việc thị xã trở thành thành phố trong thời gian tới có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của địa phương. Để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng đề án công nhận TX.Bến Cát là thành phố trực thuộc tỉnh theo đúng chủ trương, trong giai đoạn 2020-2025 phấn đấu xây dựng TX.Bến Cát thành đô thị văn minh, sạch đẹp, thân thiện với môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Ưu tiên thực hiện nâng cấp 2 xã An Điền, An Tây thành phường.

Trên cơ sở đó, địa phương đã chủ động xây dựng đề án nâng cao chất lượng phát triển đô thị TX.Bến Cát giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. Đồng thời, thị xã đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện và cụ thể hóa Đề án “Nâng cao chất lượng phát triển đô thị TX.Bến Cát giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo”. Trong đó, xác định thời gian cụ thể để thực hiện về nâng cấp đơn vị hành chính, bao gồm: Giai đoạn 2021-2022, thực hiện xây dựng đề án nâng cấp 2 xã An Điền, An Tây thành phường; đến năm 2023 triển khai xây dựng đề án TX.Bến Cát trở thành TP.Bến Cát trực thuộc tỉnh.

Để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo trong quá trình đề nghị công nhận TX.Bến Cát là thành phố thuộc tỉnh, gắn với Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 25- 2-2021 của thị xã, UBND thị xã đã chỉ đạo, phân công các ngành chức năng thực hiện các nhiệm vụ. Cụ thể, UBND thị xã giao Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu thực hiện việc xây dựng đề án nâng cấp đơn vị hành chính 2 xã thành phường giai đoạn 2021-2022. Đồng thời phấn đấu đến năm 2023, hoàn thành đề án đề nghị công nhận TX.Bến Cát là thành phố trực thuộc tỉnh. Phòng Quản lý đô thị chủ động phối hợp với các phòng, ban liên quan, UBND các xã, phường thực hiện công tác rà soát đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội của TX.Bến Cát so với tiêu chuẩn nhóm 5, làm cơ sở để Phòng Nội vụ tổng hợp và hoàn thiện đề án theo quy định. Bên cạnh đó, UBND thị xã thường xuyên chỉ đạo và giao các ngành chức năng, căn cứ chức năng nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn để tham mưu UBND thị xã tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời chủ động rà soát đánh giá và đề xuất các giải pháp, kế hoạch khắc phục các tiêu chuẩn còn hạn chế theo tiêu chuẩn của đơn vị hành chính về phân loại đơn vị hành chính trên địa bàn thị xã. 

Đồng ý chủ trường đề án thành lập TP Tân Uyên và Bến Cát

Ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND TX.Tân Uyên:

Những kết quả TX.Tân Uyên đã đạt được trong xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị thời gian qua, tạo nền tảng để TX.Tân Uyên trở thành thành phố. Trên cơ sở thực hiện quy hoạch chung TX.Tân Uyên định hướng đến năm 2030, kế hoạch phát triển đô thị giai đoạn 2015-2020, TX.Tân Uyên đã tập trung mọi nguồn lực, xây dựng đồng bộ về hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật, giao thông và xây dựng mới nhiều công trình công cộng cấp đô thị và cấp vùng.

Ông Nguyễn Trọng Ân, Chủ tịch UBND TX.Bến Cát:

Có thể khẳng định, trong những năm qua công tác xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị của thị xã đã tạo nền tảng và trở thành động lực để Bến Cát từ thị xã tiến lên thành phố. Cụ thể, đến nay công tác nâng cấp phát triển đô thị của thị xã đã cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Thị xã đã cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại III với 57/59 tiêu chuẩn thuộc nhóm 5; tiêu chí về phân loại đô thị đạt và vượt số điểm đề ra theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Đồng thời là tiền đề và động lực để TX.Bến Cát tiếp tục thực hiện việc thiết lập hồ sơ đề án TX.Bến Cát trở thành TP.Bến Cát trực thuộc tỉnh trong năm 2023 và đề án công nhận đạt chuẩn đô thị loại II trước năm 2025.

PHƯƠNG LÊ

Có thể bạn quan tâm:

thành phố bến cátthành phố tân uyênchủ trương thành lập thành phốbất động sản bến cáttân uyên

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN