Điều kiện mới nhất để người dân hợp thửa đất từ ngày 1.8

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1.8 đã quy định rõ về các nguyên tắc, điều kiện mới để người dân có thể hợp thửa đất.

Điều kiện mới nhất để người dân hợp thửa đất từ ngày 1.8
Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1.8 đã quy định rõ về các nguyên tắc, điều kiện mới để người dân có thể hợp thửa đất. Ảnh minh họa: Thu Giang

Theo đó, tại khoản 1 Điều 220, Luật Đất đai 2024 đã quy định các nguyên tắc, điều kiện về việc tách thửa đất, hợp thửa đất:

Thửa đất đã được cấp một trong các loại giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Thửa đất còn trong thời hạn sử dụng đất.

Đất không có tranh chấp, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án, không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp đất có tranh chấp nhưng xác định được phạm vi diện tích, ranh giới đang tranh chấp thì phần diện tích, ranh giới còn lại không tranh chấp của thửa đất đó được phép tách thửa đất, hợp thửa đất.

Việc tách thửa đất, hợp thửa đất phải bảo đảm có lối đi, được kết nối với đường giao thông công cộng hiện có, bảo đảm cấp nước, thoát nước và nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý.

Trường hợp người sử dụng đất dành một phần diện tích của thửa đất ở hoặc thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất để làm lối đi, khi thực hiện việc tách thửa đất hoặc hợp thửa đất thì không phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất để làm lối đi đó.

Tại khoản 3, Điều 220 Luật Đất đai 2024, trường hợp hợp thửa đất, ngoài các nguyên tắc, điều kiện quy định tại khoản 1 còn phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

Việc hợp các thửa đất phải bảo đảm có cùng mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, hình thức trả tiền thuê đất trừ trường hợp hợp toàn bộ hoặc một phần thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất với nhau và trường hợp hợp thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất với thửa đất ở.

Trường hợp hợp các thửa đất khác nhau về mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, hình thức trả tiền thuê đất thì phải thực hiện đồng thời với thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, chuyển hình thức trả tiền thuê đất để thống nhất theo một mục đích, một thời hạn sử dụng đất, một hình thức trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tại khoản 4, Điều 220 Luật Đất đai 2024 quy định, UBND cấp tỉnh sẽ căn cứ quy định tại các khoản 1, 2 và 3. Theo đó căn cứ quy định khác của pháp luật có liên quan, phong tục, tập quán tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất.

Nguồn: Laodong.vn

Có thể bạn quan tâm:

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN